מחזון למצוינות בתעשייה


מזה ששה עשורים קבוצת ע. פלר אחזקות מובילה בתחום התעשייה התהליכית בישראל. הקבוצה פעילה במגוון תחומי תעשייה הכוללים בין היתר: ייצור, לוגיסטיקה, שינוע והפצה של חומרי גלם ושרותי שרשרת אספקה.

חזון הקבוצה הוא לשמש צומת מרכזית לאספקה של חומרים ושירותים לתעשייה תוך כדי סינרגיה בין חברות הקבוצה התומכות ומחזקות זו את זו.

Portfolio Companies
חברות בת